«Λογιστική Βιβλιοθήκη Altec Software»

Η ALTEC SOFTWARE στα τέλη του 2014, εξαγόρασε τα δικαιώματα χρήσης της βάσης δεδομένων ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ και ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση του συνόλου των πληροφοριών της στις εφαρμογές «ATLANTIS E.R.P.», «ATLANTIS Entry E.R.P.» και «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.».

Από την επόμενη έκδοση της εφαρμογής σας, θα μπορείτε να έχετε ΔΩΡΕΑΝ πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες της Λογιστικής Βιβλιοθήκης της ALTEC SOFTWARE, για όσο χρονικό διάστημα η εφαρμογή σας έχει σε ισχύ ενεργή Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης.

Η Λογιστική Βιβλιοθήκη της ALTEC SOFTWARE διαθέτει ένα εύχρηστο και λειτουργικό μηχανισμό αναζήτησης πληροφοριών και καλύπτει όχι μόνο λογιστικές πληροφορίες (Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Δ.Λ.Π., κλπ.) αλλά και όλη τη σχετική νομοθεσία (Νόμοι, εγκύκλιοι, ΠΟΛ., κλπ.)

Παράλληλα, τα δεδομένα της Λογιστικής Βιβλιοθήκης θα συνεχίσουν να εμπλουτίζονται από την ALTEC SOFTWARE ώστε να αποτελεί συνεχώς ένα πολύτιμο και χρήσιμο βοήθημα για όλους τους πελάτες της.

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ALTEC SOFTWARE που υποστηρίζει μηχανογραφικά την εταιρία σας ή με τα τμήματα συμβάσεων της ALTEC SOFTWARE, ανανεώστε έγκαιρα την ετήσια Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης ώστε να αποκτήστε ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στη «Λογιστική Βιβλιοθήκη».